අතුරුගිරියේ වෙඩිතැබීමෙන් ක්ලබ් වසන්ත මරුට ; කේ. සුජීවත් ජාතික රෝහලේ
Featuerd

අතුරුගිරියේ වෙඩිතැබීමෙන් ක්ලබ් වසන්ත මරුට ; කේ. සුජීවත් ජාතික රෝහලේ

අද (8) පෙරවරුවේ අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ වූ වෙඩි තැබීමකින් ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන සුරේන්ද්‍ර වසන්ත නොහොත් “ක්ලබ් වසන්ත…

0