කයිවාරු මුතුවාගෙන් ඉන්ධන හලකට බෝම්බ ප්‍රහාරයක්
Featuerd

කයිවාරු මුතුවාගෙන් ඉන්ධන හලකට බෝම්බ ප්‍රහාරයක්

යතුරු පැදියකින් පැමිණි පුද්ගලයන් දෙදෙනකු  කඩුවෙල කො⁣රතොට ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික ඉන්ධන පිරවුම්හලකට අද (12) දින අලුයම පෙට්‍රල…

0