වැනල් 4 කේස් එකට ගෝඨා උත්තර දෙයි

New Day
0

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් චැනල් 4 නාළිකාව නිකුත් කළ නවතම වීඩියෝව සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකරමින් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්.
Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
NewsLite - Magazine & News Blogger Template
To Top