කම්කරු අමාත්‍යංශයට ගේන SUV එක කා සඳහාද?

New Day
0
වාහන ආනයනය සඳහා ක්‍රියාත්මක තහනම දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබියදී, කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය විසින් සංශෝධිත ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ ක්‍රීඩා උපයෝගිතා වාහනයක් (SUV) ආනයනය කිරීමට සැලැසුම් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙම ගැසට් නිවේදනය අනුව අමාත්‍යාංශ තුනකට සහ ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය සඳහා තෝරාගත් වාහන ආනයනය කිරීමට අවසර දීම සඳහා රෙගුලාසි හඳුන්වා දී ඇත.

SUV රථයට අමතරව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහා බස්රථ දෙකක්, ජංගම මාතෘ ඒකක තුනක්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහා ද්විත්ව කැබ් රථ 21ක්, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සඳහා ආර්ථික මට්ටමේ රැම්ප් පුහුණුකරුවෙකු සමඟ සංශෝධිත ගැසට් නිවේදනය යටතේ ආනයනය කිරීමට නියමිතය.

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ජනවාරි 11 වැනිදා මේ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිබේ.

වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2023 නොවැම්බර් 28 දිනැති සංදේශ අංක 23/2288/628/105/TBR මත පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් 11 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණය අනුව මෙම රෙගුලාසි නිකුත් කර ඇති බවද පැවසේ.

ඒ අනුව අදාළ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගිණුම් නිලධාරීවරයාගේ නිර්දේශය මත සහ මෝටර් වාහන ආනයනය කිරීමේදී පවතින අනෙකුත් නීතිරීතිවලට යටත්ව වාහන ආනයනය කිරීමට අවසර දෙන ලෙස රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

කෙසේවුවද, කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයට SUV වාහනයක් අවශ්‍ය වී ඇත්තේ කුමක් සඳහා දැයි මේ වන විට ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරු අතර ද ප්‍රශ්නයක් වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
NewsLite - Magazine & News Blogger Template
To Top