තෙවැනි BRI සමුළුව නිමාවෙයි (සජීවී)

New Day
0


ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව සඳහා වූ තුන්වැනි 'එක් තීරයක් එක් මාවතක්' සමුළුව සාර්ථක ලෙස අවසන් වීමෙන් අනතුරුව චීන විදේශ අමාත්‍ය වැන්ග් යී මහතා මාධ්‍ය වෙත කරුණු දක්වයි.

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
NewsLite - Magazine & News Blogger Template
To Top